Arhiva
ArhivaEtnografska zbirka registrirana je 2009. godine kao zaštićena kulturna baština Republike Hrvatske. U bazi podataka Zavičajnog muzeja Slatina računalno je upisano 4236 predmeta. Etnografska zbirka se temelji na predmetima – proizvodima seljačkoga stanovništva ili njihovim upotrebnim predmetima iz kraja XIX. i prve polovice XX. stoljeća. Predmeti su prikupljeni darovima, ili otkupom. Etnografska je zbirka najbogatija muzejska zbirka u kojoj su zastupljeni predmeti iz gotovo svih sela slatinske okolice.
 
 
 Naziv  Broj inventariziranih jedinica  Ukupan broj predmeta  
 Arheološka zbirka 63 64 
 Etnografska zbirka 1816 1816 
 Galerijska zbirka 18 293 
 Kulturno-povijesna zbirka 145  730
 Povijesna zbirka 171 767
 Prirodopisna zbirka 11 14
 Školska zbirka 73 73
 Tehnička zbirka 23 196
 Zbirka arhivalija 124 827
 Zbirka fotografija 808 808
 Zbirka Kelemen 138 140
 Zbirka razglednica 342 342