Plan nabave za 2018. godinu

 

 Plan nabave za 2018. godinu Ovdje možete preuzeti dokument u PDF formatu Plan nabave za 2018. godinu 

ZAVIČAJNI MUZEJ
SLATINA

Slatina, 25.01. 2018. godine.

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Red. br.

Predmet nabave/
pozicija proračuna

Procijenjena vrijednost
(bez PDV-a)

Vrsta postupka javne nabave

Napomene

1.

Uredski i ostali  materijal

13.386,62

Jednostavna nabava

 

2.

Električna energija

22.440,00

Jednostavna nabava

 

3.

plin

45.560,00

Jednostavna nabava

 

4.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

4.785,68

Jednostavna nabava

 

5.

Sitan inventar

4.785,68

Jednostavna nabava

 

6.

Usluge telefona

7.928,62

Jednostavna nabava

 

7.

Usluge pošte

1.624,00

Jednostavna nabava

 

8.

Usluge  tekućeg investicijskog održavanja

2.383,90

Jednostavna nabava

 

9.

Usluge promidžbe i informiranja

1.912,74

Jednostavna nabava

 

10.

Komunalne usluge

8.121,26

Jednostavna nabava

 

11.

Intelektualne usluge

19.465,00

Jednostavna nabava

 

12.

Računalne usluge

7.561,50

Jednostavna nabava

 

13.

Grafičke i tiskarske usluge

36.673,92

Jednostavna nabava

 

14.

Premije osiguranja

8.394,33

Jednostavna nabava

 

15.

reprezentacija

8.894,88

Jednostavna nabava

 

16.

Ostali rashodi

23.566,32

Jednostavna nabava

 

17.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3.979,87

Jednostavna nabava

 

18.

Uredska oprema

96.00,00

Jednostavna nabava

 

19.

Muzejski izlošci

15.000,00

Jednostavna nabava

 

                                                                                                                                                                     RAVNATELJICA:

                                                                                                                                                                      Dragica Šuvak, prof.