Donacija Zdenke Šuvak
Donacija Zdenke Šuvak – Slatinskom je muzeju tradicijske nošnje Čađavice darovala gospođa Zdenka Šuvak iz Osijeka. Donacija se sastoji od dijelova ženske (podsuknje - unteroki, bluze oplećki) i muške (pregača fertun) seljačke nošnje izrađene od domaćeg otkanog platna, ukrašenog ručnim vezom – šlingom, te vunenog rupca - marame šamije, vunene suknje gusto našnitane i križarske oznake nošene na rukavu.Donacija Zdenke Šuvak – Slatinskom je muzeju tradicijske nošnje Čađavice darovala gospođa Zdenka Šuvak iz Osijeka. Donacija se sastoji od dijelova ženske (podsuknje - unteroki, bluze oplećki) i muške (pregača fertun) seljačke nošnje izrađene od domaćeg otkanog platna, ukrašenog ručnim vezom – šlingom, te vunenog rupca - marame šamije, vunene suknje gusto našnitane i križarske oznake nošene na rukavu.