Zavičajni muzej Slatina
Informacije
Novosti
Muzej
Zbirke
Izložbe
Zavičajnici
Edukacijske aktivnosti
Istraživački rad
Muzejske publikacije
Donacije
Linkovi
Elektronička knjižara
Javna nabava
 
Zgrada muzeja 
Zavičajni muzej Slatina arrow Muzej arrow Zgrada “stari kotar“/“stara škola“
Zgrada “stari kotar“/“stara škola“ PDF Ispis E-mail
 
Zgrada stari kotarZgrada je smještena na uglu koji povezuje Trg sv. Josipa i Ulicu Ante Kovačića i uspjela je odoljeti vremenskim nepogodama, različitim namjenama, korisnicima, intervencijama, čak i potresu 1981. godine i dočekati vrijeme obnove. Veliki značaj i atraktivnost daje joj izuzetna lokacija u središtu Slatine, neposredno uz glavni gradski trg, laka dostupnost i činjenica da je jedan od posljednjih ostataka stare slatinske urbane jezgre.
 
Smještena je na pravilnoj parceli orijentiranoj u smjeru sjeveroistok- jugozapad. Raspored prostorija u prizemlju i na katu su slični. Stubište na kat je osvijetljeno visokim vertikalnim prozorima. Stropovi u prizemlju su dijelom pruski svod, a dijelom je ravna tavanica. Pročelje nosi historicistički karakter u rasteru, oblikovanju otvora, obradi krovnog vijenca i obradi atike. Sve su prostorije nekad bile oslikane jednostavnim soboslikarskim dekoracijama. Ulaze ima sa sjeverne i sa zapadne strane. U centralnom dijelu zgrade je kolni ulaz s velikim dvokrilnim drvenim vratima.
 
ImageZgrada je sagrađena u drugoj polovici XIX. stoljeća, vjerojatno u vrijeme kad je reorganizacijom javne uprave u Hrvatskoj i Slavoniji te novim ustrojem političke vlasti u sastavu Virovitičke županije ustrojen i upravni kotar Slatina (1886.). To je vrijeme kad je slatinsko vlastelinstvo u rukama njemačkih knezova Schaumburg – Lippe. Podaci u gruntovnici po prvi put ju spominju 1888. godine kao plemićko dobro, tj. «kuća i dvorište u Slatini».
Građena je kao uglovnica u više etapa. U prvoj je etapi sagrađen dio prema parku s manjim krakom prema jugu. Prema nacrtu koji je kotarski predstojnik Dragutin Josip Kršnjavi (1888. – 1891.) dostavio Županijskoj upravi u Osijek tu je bila Kotarska uprava Slatina, općinska slatinska uprava, a u desnom krilu zgrade, također u prizemlju, jer kata tada još nije bilo, bila je jedna učionica Opće pučke škole.
 
ImageOdluku o podizanju kata donijelo je Općinsko poglavarstvo Slatina na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 1898. godine. Gradnju je obavio virovitički graditelj Rohrbacher za iznos od 14.500 forinti. Od tada su u njoj ured kotarske oblasti, uredi općinskog poglavarstva, četverorazredna škola, a u prizemnlju su i gruntovni ured i zatvor kotarske oblasti.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata škola je jedno vrijeme služila kao vojna bolnica, a 1944.godine dijelom je stradala u požaru. Tom prilikom je izgorio tavan i veći dio arhive koja se tu čuvala.
 
ImageVeliki prostor u ovome objektu kao i više vanjskih ulaza omogućavali su oduvijek raznolike sadržaje Osim pučke škole u njoj je od 1924. do 1934. godine bila Građanska škola, zatim na katu prva učenička i učiteljska knjižnica, a u dvorištu stan za podvornika i jednoga stražara koji je bio stalno zadužen za sigurnost objekta. Kad je 1949. godine dovršen novi objekat za gradsku i kotarsku upravu (današnja zgrada Gradskog poglavarstva Slatina), u stari kotar su preseljeni svi razredi osnovne škole. U zgradi su uz školu ostali Mjesni narodni odbor, a dvije su prostorije koristili i KUD «Karaula» i «Prosvjeta».
 
ImagePučka škola je imala sve veći broj djece i povećavala je broj učionica. Svojim širenjem osvajala je sve više prostora u zgradi i u stvari je njen posljednji stanar. Iseljena je 1981. godine, kad je uslijed potresa narušena statika zgrade. Od tada zgradu koriste nepozvani stanari.
Svako mjesto tijekom povijesti formira identitet i nastoji sačuvati svoje prepoznatljive i vrijedne objekte koji su trajni svjedoci njegove povijesti. Tako je i Gradsko poglavarstvo Slatina odlučilo 1998. godine sačuvati i preurediti objekat „stari kotar“/„stara škola“ i namijeniti mu nove sadržaje. Vanjski izgled zgrade preuređen je prema izgledu zgrade s početka XX. stoljeća, a na temelju starih razglednica i fotografija koje se čuvaju u Zbirci fotografija i razglednica Zavičajnog muzeja Slatina.
 
ImageU prizemlju zgrade otvoren je 2009. godine prostor za povremene izložbe Zavičajnog muzeja Slatina. Muzej će svoj stalni postav imati u cijelom potkrovlju zgrade. U ostalom dijelu planirani su različiti kulturni ili edukativni (glazbena škola) i ostali javni prostori. Po sadržajima koje je imala, po izgradnji, širenju i po samom izgledu «stari kotar» je simbol razvoja i napretka Slatine. Po urbanističkoj dispoziciji, veličini i povijesnom značaju za grad Slatinu zgrada posjeduje svojstvo kulturnog dobra. Ona je konkretan svjedok povijesnoga vremena, podsjećanje na slatinsku građansku tradiciju s početka XX. stoljeća i doprinosi ambijentalnoj vrijednosti središta Slatine. Njegovim je uređenjem i otvaranjem novih sadržaja središte grada potpuno je promijenjeno, a vremenom će postati novo višenamjensko kulturno središte grada Slatine.
 

 
Najnovije vijesti
Popularno

Zavičajni muzej Slatina ©, design by Ture