Zavičajni muzej Slatina
Vijesti
Novosti
Muzej
Zbirke
Izložbe
Zavičajnici
Edukacijske aktivnosti
Istraživački rad
Muzejske publikacije
Donacije
Linkovi
Elektronička knjižara
Javna nabava i pristup informacijama
Zavičajni muzej Slatina arrow Javna nabava i pristup informacijama arrow Bilješke uz godišnji izvještaj za razdoblje 2018-12
Bilješke uz godišnji izvještaj za razdoblje 2018-12 PDF Ispis E-mail

Zavičajni muzej Slatina sakuplja, obrađuje, čuva i izlaže u stalnom postavu, kao i na povremenim izložbama materijalnu i nematerijalnu kulturnu i prirodnu  baštinu Slatine i širega slatinskoga područja.

Image Bilješke uz godišnji izvještaj za razdoblje 2018-12 u PDF formatu

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA
Ante Kovačića 1
33520 SLATINA

Matični broj: 02083078
OIB: 06437157769
Broj RKP-a: 40779
Šifra djelatnosti: 9102
Razina: 21
Razdjel prema NKD-u 2007   000

 U PR-RAS-u na AOP-u 001 dan je podatak o ukupnim prihodima Zavičajnog muzeja Slatina u 2018. i 2017. godini. U 2018. god muzej je  ostvario   ukupno 1.091.461 kn , a u izvještajnom razdoblju prethodne godine 933.353 kn.
Indeks izvještajnog razdoblja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 116,9

Pomoći od Ministarstva kulture u 2018. god. iznosile su  210.000 kn.  

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Zavičajni muzej Slatina sklopili su dva ugovora o korištenju sredstava Ministarstva u provođenju Programa kulturnog razvitka za 2018. god.
Po prvom ugovoru Ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 200.000 kn za investicijski program: Adaptacija i uređenje muzeja, a po drugom ugovoru iznos od 10.000 kn za program zaštite kulturnog dobra: Slatina, Edukacija, dokumentiranje i prezentacija krznarskog obrta Gribl.
Zavičajni muzej Slatina organizirao je tijekom 2018. godine aktivnosti na predstavljanju tradicijskog krznarskog obrta obitelji Gribl u Slatini koji se nalazi u Registru kulturnih dobara RH (br.Z-3611).

Rashodi razreda 3 iznose   1.067.286 kn.       PR-RAS      AOP 148
Rashodi razreda 4 iznose        20.121 kn.       PR-RAS      AOP 341
 
Ukupni rashodi poslovanja izvještajnog razdoblja iznose 1.087.407 kn, a izvještajnog razdoblja prethodne godine 1.033.293 kn. Indeks izvještajnog razdoblja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 105,2

Ukupni razred 2 iznosi 42.949 kn, odnosi se na obvezu uplate prihoda u riznicu,
neplaćene obveze koje terete obračunsko razdoblje i na tkz 13 rashode.

U Bilanci na AOP 244 i 245- Izvanbilančni zapisi nalazi se podatak od 49.206  kn, odnosi se na sadašnju vrijednost  tuđe imovine. (Imovina Grada koja se nalazi u ZM)
   
Promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza nije bilo te je stoga obrazac P-VRIO bez podataka.

U Slatini, 31. siječanj 2019. god.

RAVNATELJICA:
Dragica Šuvak, prof.

 
« Prethodna   Sljedeća »

 
Najnovije vijesti
Popularno

Zavičajni muzej Slatina ©, design by Ture