Zavičajni muzej Slatina
Informacije
Novosti
Muzej
Zbirke
Izložbe
Zavičajnici
Edukacijske aktivnosti
Istraživački rad
Muzejske publikacije
Donacije
Linkovi
Elektronička knjižara
Javna nabava
Zavičajni muzej Slatina arrow Javna nabava arrow Bilješke uz godišnji izvještaj za razdoblje 2018-12
Bilješke uz godišnji izvještaj za razdoblje 2018-12 PDF Ispis E-mail

Zavičajni muzej Slatina sakuplja, obrađuje, čuva i izlaže u stalnom postavu, kao i na povremenim izložbama materijalnu i nematerijalnu kulturnu i prirodnu  baštinu Slatine i širega slatinskoga područja.

Image Bilješke uz godišnji izvještaj za razdoblje 2018-12 u PDF formatu

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA
Ante Kovačića 1
33520 SLATINA

Matični broj: 02083078
OIB: 06437157769
Broj RKP-a: 40779
Šifra djelatnosti: 9102
Razina: 21
Razdjel prema NKD-u 2007   000

 U PR-RAS-u na AOP-u 001 dan je podatak o ukupnim prihodima Zavičajnog muzeja Slatina u 2018. i 2017. godini. U 2018. god muzej je  ostvario   ukupno 1.091.461 kn , a u izvještajnom razdoblju prethodne godine 933.353 kn.
Indeks izvještajnog razdoblja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 116,9

Pomoći od Ministarstva kulture u 2018. god. iznosile su  210.000 kn.  

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Zavičajni muzej Slatina sklopili su dva ugovora o korištenju sredstava Ministarstva u provođenju Programa kulturnog razvitka za 2018. god.
Po prvom ugovoru Ministarstvo je osiguralo sredstva u iznosu od 200.000 kn za investicijski program: Adaptacija i uređenje muzeja, a po drugom ugovoru iznos od 10.000 kn za program zaštite kulturnog dobra: Slatina, Edukacija, dokumentiranje i prezentacija krznarskog obrta Gribl.
Zavičajni muzej Slatina organizirao je tijekom 2018. godine aktivnosti na predstavljanju tradicijskog krznarskog obrta obitelji Gribl u Slatini koji se nalazi u Registru kulturnih dobara RH (br.Z-3611).

Rashodi razreda 3 iznose   1.067.286 kn.       PR-RAS      AOP 148
Rashodi razreda 4 iznose        20.121 kn.       PR-RAS      AOP 341
 
Ukupni rashodi poslovanja izvještajnog razdoblja iznose 1.087.407 kn, a izvještajnog razdoblja prethodne godine 1.033.293 kn. Indeks izvještajnog razdoblja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 105,2

Ukupni razred 2 iznosi 42.949 kn, odnosi se na obvezu uplate prihoda u riznicu,
neplaćene obveze koje terete obračunsko razdoblje i na tkz 13 rashode.

U Bilanci na AOP 244 i 245- Izvanbilančni zapisi nalazi se podatak od 49.206  kn, odnosi se na sadašnju vrijednost  tuđe imovine. (Imovina Grada koja se nalazi u ZM)
   
Promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza nije bilo te je stoga obrazac P-VRIO bez podataka.

U Slatini, 31. siječanj 2019. god.

RAVNATELJICA:
Dragica Šuvak, prof.

 
« Prethodna   Sljedeća »

 
Najnovije vijesti
Popularno

Zavičajni muzej Slatina ©, design by Ture