Zavičajni muzej Slatina
Informacije
Novosti
Muzej
Zbirke
Izložbe
Zavičajnici
Edukacijske aktivnosti
Istraživački rad
Muzejske publikacije
Donacije
Linkovi
Elektronička knjižara
Javna nabava
 
Tadicijski nakit 
Zavičajni muzej Slatina arrow Novosti arrow Zdravko Milić - Misija
Zdravko Milić - Misija PDF Ispis E-mail
Zdravko Milić - Misija U izložbenom prostoru Zaviĉajnog muzeja u Slatini otvara se u petak, 6.listopada 2017. u 19 sati izložba pod nazivom „Misija“ suvremenog hrvatskog umjetnika ZDRAVKA MILIĆA. Izložba je uvodni program 23. Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka Kelemena. Kustosica izložbe i autorica predgovora u katalogu je Višnja Slavica Gabout, koja će izložbu i otvoriti. U tekstu predgovora ona između ostaloga kaže: „Zdravko Milić, slikar specifiĉnog autorskog izriĉaja, na suvremenoj likovnoj sceni djeluje više od ĉetiri desetljeća. Već zarana se na njoj profilirao kao umjetnik angažirano-kritiĉke orijentacije i antiglobalistiĉkog, eko-osviještenog stava, koji problematizira teme okoliša, tehnologije, tehnokulture i egzistencijalnog opstanka, a posljednjih godina i ĉovjekova postanka (zagovarajući u ovom potonjem teorije Ickea i Sichina), pa je svoje ideje i uvjerenja dosljedno vizualno eksplicirao s jedne strane u poznatim ciklusima pejzaža (eko-pejzaži, tehno-pejzaži, fliper-pejzaži, digitalni-pejzaži), a s druge u intrigantnim i znaĉenjski višeslojnim drom-ciklusima (Papirodrom, Turadrom, Monolitdrom, Nefilodrom, Thetadrom, Terradrom, Angelusdrom...). Ono što ga u posljednje vrijeme najviše okupira je misterij ekstraterestijalnih bića i koncept njihove misije na ovaj planet, pa to kao problemsku temu razvija kroz nekoliko posljednjih drom-ciklusa. U njegovim radovima ovi nebeski putnici istodobno su opipljiva i neopipljiva bića; i supstancijalna i eteriĉna; i primordijalna i tehnicistiĉka. Nekad su humanoidni, nekad tehnoidni; nekad nalik anđelima, nekad kiborzima. Pristigli u ĉudesnim letjelicama, u skafanderima s mnoštvom dugih „pipaka“, ili u blokovitim tehno-monolitima, doimlju se kao Promatraĉi; kao Gosti, ali i kao davni Starosjedioci. Njihove komunikativne poruke su tajnovite i kriptiĉne, a pojave i fenomeni koji ih okružuju – iskrenje, protok silnica, vibracije, gibanje supstancije, izvan su dosega ljudske percepcije. Milić zato preuzima na sebe misiju (lat. missio – zadatak ili zadaća koja je nekome povjerena, ili koju je netko preuzeo na sebe) da kroz svoje slikarstvo dekodira njihove svemirske poruke; da propita sve hipotetiĉko, vizualizira sve nematerijalno i slikarskim alatom uĉini haptiĉkim sve iluzivno te najposlije, u potrazi za istinom o ĉovjekovu postanku i identitetu, distopiĉno progovori o sadašnjosti kroz prošlost, istodobno kroz nju anticipirajući budućnost (...) U skladu sa suvremenom umjetnošću, Milićeve slike semiotiĉki oznaĉavaju, ali ne reprezentiraju priĉu. Jer između onoga što vidimo i istine tu ne stoji znak jednakosti. Zato, premda u vizualizaciji njegove priĉe prevladava realistiĉki model slikovnog jezika te time u prezentaciji svojevrsna „scenska simultanost“, pa ĉak i neki odjeci autentiĉnog iskustva konkretnoga prostora (istarski krajolik), prave stvarnosti tu zapravo nema (...nego prevladava) nadrealno i fantastiĉno. Jer planovi se tu preklapaju i miješaju, granice između dva svijeta (ovostranoga i onostranoga – ili možda zemaljskoga i kozmiĉkoga) pomiĉu se i razmiĉu, prostorno-vremenske dimenzije miješaju, a pogledu je dozvoljeno da kroz geometrijske ĉetvorine zaviri „s druge
strane“. A tamo površine vibriraju, nebeska bića lebde i svjetlucaju, gustom atmosferom jure snažne, obojene silnice i sve je pod nekim naponom.“


Zdravko Milić rođen je 1953. godine u Labinu. Srednju Školu primijenjenih umjetnosti, odjel grafike, završio je u Splitu 1973. godine. Diplomirao je slikarstvo 1977. godine na Accademia di Belle Arti u Veneciji, u klasi prof. Carmela Zotti-a. Struĉno je usavršavao mozaik 1988. godine. na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts u Parizu, u klasi prof. Ricarda Licate. Od 1978. do 2006. godine djelovao je kao samostalni umjetnik. Od 2006. godine stalno je zaposlen na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci, prvo kao docent, a sada u zvanju redovitog profesora, predajući na kolegijima Slikarstvo i Mozaik.


Intenzivno izlaže od poĉetka '70.-ih godina. Izlagao je na 85 samostalnih te sudjelovao na preko 600 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Italija, Austrija, Slovenija, Njemaĉka, Holandija, Francuska, Portugal, Mađarska, Poljska, Velika Britanija, Australija…) Dobitnik je 55 nagrada u Hrvatskoj i inozemstvu, od kojih se mogu izdvojiti: nagrada na 5. međunarodnom Festivalu likovne umjetnosti u Kranju 2016., Nagrada Zaklade Sveuĉilišta u Rijeci 2012. i 2009., nagrade HDLU-a za crtež na izložbi Crtež-grafika 2011. i 1999., otkupna nagrada Nacionalne i sveuĉilišne knjižnice na 4. hrvatskom trijenalu crteža u Zagrebu 2008., otkupna nagrada Grada Labina na Labinskim uzletima likovnosti 2011. i 2006., nagrada Polinago Art u Polinagu kraj Modene (I) 2011., otkupna nagrada Luigi Serena na IV. Concorso internazionale di pittura u Montebelluni (I) 1985., nagrada za crtež na 2. internacionalnom biennalu portreta u Tuzli (BiH) 1982., otkupna nagrada na 7.međunarodnoj izložbi originalnog crteža u Rijeci 1980., nagradna stipendija na 61. Mostra collettiva dell´opera Bevilacqua la Masa u Veneciji 1977., otkupna nagrada na 9. biennalu mladih u Rijeci 1977., I. nagrada Ars Histriae u Labinu 1976. Sudionik je velikog broja međunarodnih slikarskih i kiparskih simpozija u zemlji i inozemstvu. Djela mu se nalaze u znaĉajnim privatnim i muzejskim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Ĉlan je HDLU-a (Rijeka i Zagreb) te Le Venezie,Treviso (I).


Izložba „Misija“ ZDRAVKA MILIĆA moći će se razgledati u izložbenom prostoru Zaviĉajnog muzeja Slatina u radno vrijeme muzeja: utorkom, ĉetvrtkom, petkom i subotom od 9 do 14, a srijedom od 9 do 19, dok je muzej nedjeljom, ponedjeljkom, blagdanima i državnim praznicima zatvoren.
 
« Prethodna   Sljedeća »

 
Najnovije vijesti
Popularno

Zavičajni muzej Slatina ©, design by Ture